Arrangementer

Censormøde for beskikkede censorer på avu og FVU - torsdag d. 12. maj 2022

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til censormøde for beskikkede censorer på avu og FVU torsdag den 12. maj 2022 kl. 9:00- 15:30 på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til censormøde for beskikkede censorer på avu og FVU torsdag den 12. maj 2022 kl. 9:00- 15:30 på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia.

Formålet med censormødet er at klæde de beskikkede censorer på, så man sikrer en mere ensartet bedømmelse af de centralt stillede skriftlige prøver.

Programmet er todelt - første del af dagen (kl. 9.00-13.00) er for censorer i avu-fagene dansk, dansk som andetsprog, matematik og tysk, mens eftermiddagens program er for censorer i avu-engelsk, FVU-matematik og FVU-dansk (kl. 12.15-15.30).

Deltagelse for formiddag eller eftermiddag koster 398 kr., 495 kr. for både for- og eftermiddag.

Tilmeldingsfristen, som er bindende, er fredag den 22. april 2022.
Bemærk den tidlige tilmeldingsfrist.

Forud for tilmelding skal avu-censorer sikre sig, at de er blevet indstillet som beskikkede censorer i denne termin.
Tilmelding skal foregå via følgende link.

Der bliver en smule forberedelse for den enkelte deltager inden censordagen for at optimere udbyttet af de fagspecifikke workshops. Der udarbejdes et detaljeret fagprogram, som sendes ud til deltagerne torsdag den 28. april.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.