Arrangementer

Invitation til dialogmøder om fagenes udfordringer

Invitation til  dialogmøder om fagenes udfordringer - om  hvilke udfordringerneman som underviser ser for avu- og FVU-fagene. Møderne afholdes som virtuelle dialogmøder. Hvert møde vil blive ledet af fagkonsulenten i faget. Dialogmøderne vil hovedsageligt foregå som drøftelser i mindre grupper.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder løbende på at bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for at sikre den bedst mulige kvalitet i undervisningen på alle uddannelsesområder. Det sker blandt andet ved løbende at udvikle fagenes og prøvernes indhold og understøtte sammenhæng og progression på langs i uddannelsesområderne.

I den forbindelse vil vi gerne invitere undervisere og ledere til en dialog om, hvilke udfordringerne I ser for avu- og FVU-fagene. Derfor afholder vi en række virtuelle dialogmøder, hvor I kan komme med jeres input.  Hvert møde vil blive ledet af fagkonsulenten i faget. Dialogmødet vil hovedsageligt foregå som drøftelser i mindre grupper. Umiddelbart efter møderne sender hver gruppe et referat af gruppedrøftelsen til fagkonsulenten.

Styrelsen vil herefter systematisere input fra de forskellige grupper og udsende et spørgeskema til alle deltagere med henblik på at opnå en mere sikker fornemmelse af udfordringernes tyngde på tværs af grupperne.

Møderne afholdes 3. og 4. marts - se nærmere i selve invitationen. 

Tilmelding sker ved brug af dette link og frist for tilmelding er 21. februar 2022.

Du er velkommen til at tilmelde dig flere af møderne – dog kun ét i hver tidsblok.
Vi udsender kalenderinvitation med Zoom-link og dagsorden ca. 1 uge før møderne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.