Arrangementer

Mundtlige og skriftlige prøver – erfaringsmøder for eksaminatorer og censorer d. 10. og 11. okt.

Børne- og Undervisningsministeriet vil igen i år sætte fokus på de mundtlige og skriftlige prøver og afholder i efteråret 2019 erfaringsmøder for eksaminatorer og censorer den 10. og 11. oktober 2019.

Torsdag den 10. oktober afholdes møder i avu-fagene dansk, dansk som andetsprog, matematik, samfundsfag og historie. Der er mulighed for at få en formiddag med samfundsfag og en eftermiddag med historie eller blot tilmelde sig det ene fag.

Fredag den 11. oktober har avu-fagene engelsk og naturvidenskab samt FVU-start, FVU-digital og FVU-engelsk på dagsordenen.

Møderne afholdes på VINGSTED hotel & konferencecenter. 

Formålet med møderne er at sikre en større ensartethed i bedømmelsen af de mundtlige og skriftlige prøver. Med udgangspunkt i Almen eksamensbekendtgørelse sættes der fokus på følgende områder:

  • Prøvens grundlag: Der sættes fokus på det enkelte fags krav til forlægget, herunder tydeliggørelse af krav til produkter, eventuelt inddragelse af andet materiale, valg af ekstemporaltekster i de mundtlige prøver, og fagfaglige krav i centralt stillede prøver.
  • Prøvens forløb: Der sættes fokus på afholdelse af selve prøven – herunder tidsramme, forberedelse, eventuelt lodtrækning og belysning af eksaminators og censors roller og samarbejde. 
  • Bedømmelse: Bedømmelseskriterierne udfoldes, og der vil blive arbejdet med karakterskalaen og de vejledende karakterbeskrivelser i forhold til de faglige mål og konkrete besvarelser – herunder procedu-rer ved uenighed om karakterfastsættelsen og kursisternes klagemuligheder.

Der bliver en smule forberedelse for den enkelte deltager inden dagen for at optimere udbyttet af de fagspecifikke workshops. Der udarbejdes et detaljeret fagprogram, som sendes ud til deltagerne mandag den 7. oktober.

Tilmelding
Læs mere her 

Tilmeldingsfristen er mandag den 7. oktober 2019 kl. 12. 

Pris for deltagelse er 481 kr. for heldagsmøde og 149 kr. for halvdagsmøde (historie, samfundsfag og FVU-start). Prisen for halvdagsmøde er uden frokost, den kan tilkøbes for 230 kr. 

Møderne afholdes som dagsmøder, og der indgår således ikke overnatning, men det er muligt at tilkøbe et enkeltværelse for 675 kr.

Program for dagene:
09.30-10.00    Ankomst og kaffe
10.00-12.30    Faglig workshop
12.30-13.30     Frokost
13.30-16.00    Faglig workshop

Med venlig hilsen
fagkonsulenterne på avu og FVU

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.