Arrangementer

Virtuelt møde om afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer og håndtering af fagligt efterslæb

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendte 19. marts 2021 ”Vejledning om afsluttende standpunktskarakterer på avu i sommerterminen 2021 og håndtering af fagligt efterslæb”.

 

For det tilfælde, at institutionerne, herunder særligt underviserne, fortsat måtte have ubesvarede spørgsmål vedr. disse temaer, tilbyder styrelsen virtuelle spørgemøder for kernefagene.

På møderne, der holdes via Skype, vil der være et kort oplæg ved fagkonsulenten med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Tid

Torsdag 6. maj

13.00 - 14.00 - Dansk som andetsprog og Matematik
14.00 - 15.00 - Engelsk 
15.00 - 16.00 - Historie og Samfundsfag 

Fredag 7. maj

13.00 - 14.00 - Dansk 
14.00 - 15.00 - Naturvidenskab og Tysk 
 

Vi tilstræber at svare på alle spørgsmål under mødet. Spørgsmål, der sendes forud for mødet i forbindelse med tilmeldingen, vil blive prioriteret.

Tilmelding

Ved deltagelse i flere fag sendes én tilmelding pr. fag.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.