Forløb

Bæredygtighed

Forløbet sætter fokus på bæredygtighed i forhold til adfærd på skolen. Undervisningsforløb er beregnet til brug på niveau E.

Formål

Forløbets mål er, at kursisten kan:

 • uddrage informationer af forskellige informationskilder med hensigtsmæssige søgemetoder og læseteknikker
 • skrive i en genre, der passer til situationen og med fokus på kohærens og kohæsion
 • arbejde med syntaks, retskrivning og sætningsanalyse på et forholdsvis sikkert niveau
 • give og modtage respons i samarbejde med andre

1. Omfang/planlægning

 • Niveau E
 • 8- 10 timer

2. Forberedelse/opbygning

 • En del af arbejdet forventes udført uden for skoletiden
 • Kursisterne søger informationer om adfærd på skolen med hensyn til bæredygtighed.
 • De undersøger muligheder for at forbedre bæredygtigheden ved at studere forskellige hjemmesider og skriftligt informationsmateriale. Læste tekster indgår som modeltekster. De skriver læserbreve og tekster til en kampagne, der skal bevidstgøre personale og medkursister om mere miljørigtig adfærd. Der anvendes respons i arbejdet.

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • nyhedsgenrer og deres funktion
 • kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning
 • muligheder og barrierer i forhold til succesfuld kommunikation i forskellige sociokulturelle kontekster, mundtligt og skriftligt
 • Forforståelse: Hvad ved vi? Hvad vil vi gerne have at vide? Hvilket produkt vil vi fremstille? Indledende brainstorming for ideer til arbejdsområder. Ovenstående er lærerforslag, men forløbet bør bygge på kursisternes egne ideer og forslag til, hvad der vil være relevant at arbejde med på deres institution.
 • Holdet udarbejder en liste med relevant ordforråd
 • Det øvrige arbejde tænkes uddelegeret til grupper.

3. Gennemførelse

Didaktiske principper: Fokus på forforståelse og førfagligt sprog i forbindelse med udvidelse af det danskfaglige ordforråd. Selvstændigt arbejde med det faglige stof. Udadvendte aktiviteter med fokus på sprog og indhold.

 • arbejdsformer: Kursistinterviews af skolens personale og kursister
 • skriftligt arbejde: Nogle kursister udarbejder informationsmateriale med råd til at forbedre skolens miljøadfærd. Andre skriver læserbreve.
 • aktiviteter: Kursisterne iagttager og beskriver, hvorledes skolen administrerer bæredygtighed på forskellige områder: papirsortering, affald, el-forbrug, opvarmning, rengøring. De fremstiller og udstiller plancher.
 • it: Kursisterne finder relevante oplysninger på internettet om bæredygtig adfærd.
 • samspil med andre fag: naturfag, matematik

Materialer:

Informationsmateriale fra offentlige myndigheder eller græsrodsbevægelser, artikler og læserbreve fra aviser.

4. Evaluering/opfølgning

Forslag til evalueringsformer; Holdet inviterer repræsentanter for skolens personale (pedel-, kantine-, kontor-, lærerpersonale) til at diskutere plancher og andet informationsmateriale og give forslag til forbedringer

Kreditering:

Udarbejdet af fagkonsulent i dansk som andetsprog - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.