Forløb

Portrættet - fokus på forskellige typer af personbeskrivelser

Dette forløb sætter fokus på forskellige typer af personbeskrivelser. Kursisterne skal producere personbeskrivelser både skriftligt og mundtligt afhængigt af modtager og situation (Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G og F).

Formål

Forløbets mål er at kursisten kan:

 • arbejde med læsning og skrivning i et tæt sammenspil, hvor teksten fungerer som modeltekster for kursistens skrivning
 • skrive i en genre, der passer til situationen med fokus på opbygning, sammenhæng og disponering
 • arbejde med syntaks, retskrivning og sætningsanalyse
 • skrive med henblik på udvikling af personlig stil
 • læse og forstå autentiske sag- og fiktionstekster
 • anvende passende analyseredskaber til forskellige tekstgenrer
 • sætte fokus på relevante træk i teksten
 • have viden om teksters sammenhænge med deres sociokulturelle kontekst.

1. Omfang/planlægning

 • Forløbet varer ca. 12 - 24 timer

2. Forberedelse/opbygning

Der er særligt fokus på forskellige typer af personbeskrivelser. Kursisterne skal producere personbeskrivelser både skriftligt og mundtligt afhængigt af modtager og situation. Læste tekster bruges til dels som modeltekster og inspiration til dialog og debat. Der anvendes respons i arbejdet.

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • skrevne teksters opbygning, sammenhæng og disponering samt sprogbrug og stil
 • procesorienterede skriveforløb med inddragelse af modeltekster
 • retskrivning, grammatik og syntaks
 • mundtlige fremlæggelser med fokus på retoriske virkemidler
 • et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur samt sagtekster
 • danskfaglige begreber til analyse - personkarakteristik
 • sammenligning af tekster skrevet i forskellige sociokulturelle kontekster
 • kulturelle koder.

Der arbejdes med direkte, indirekte, indre og ydre personkarakteristik, billedbeskrivelse, genrer, portræt og selvportræt, ordforråd – herunder adjektiver og medbetydning.

3. Gennemførelse

Tilrettelæggelse:

 • Der arbejdes efter sprogpædagogiske principper, hvor de fire færdigheder lytte, tale, læse og skrive anvendes i arbejdet med funktionelle helheder. Det følgende er lærerforslag, men forløbet bør bygge på en kombination af lærerforberedte aktiviteter og kursisternes egne ideer og forslag til, hvad der vil være relevant at arbejde med.
 • Holdet udarbejder en liste med relevant ordforråd.

Forståelse:

 • Holdet diskuterer, hvordan man traditionelt beskriver sig selv og andre i forskellige situationer. Hvilke virkemidler bruger vi afhængigt af situation og modtager. Nøgleord og begreber noteres.
 • Der arbejdes videre med ideer om, hvordan klassen skal arbejde og fremlægge resultatet af arbejdet.
 • Ideer til tilrettelæggelse afhængigt af, hvordan holdet vinkler arbejdet.

 

Mundtligt:

 • Læreren fortæller en kort personlig historie – et selvportræt – fra barndomstiden. Kursisterne giver respons på historien (se afsnittet om respons). Historien fortælles igen med indarbejdede forbedringer.
 • Kursister forbereder lignende oplæg, der forbedres ved respons.
   

Læsning:

 • Segmentanalyse
 • Kursisterne læser og vurderer sprog og virkemidler i forskellige modeltekster med fokus på personbeskrivelse
 • Hvad siger officielle papirer om en person? Holdet kan for eksempel læse uddrag af Maje Lee Langvads bog ”Find Holger Danske”, hvor hendes to dåbsattester og andre officielle papirer er afbilledet.

Skriftligt:

 • Brainstorm, kategorisering og medbetydning af adjektiver, der beskriver egenskaber eller udseende. Skriftlige bud på personbeskrivelser med mange adjektiver. Ydre og indre personbeskrivelse.
 • Brainstorm på nationaliteters særpræg eller fordomme om særpræg. Beskriv forskellige nationaliteter.
 • Objektiv/subjektiv beskrivelse med politirapport/datingprofiler som forbillede
 • Subjektivt selvportræt med erindringer som forbillede.
 • Biodigt: Personkarakteristik efter skabelon
 • Interview
 • Hurtigskrivning om personer
 • Dictogloss med personbeskrivelser
 • Klasseblad med samling af personportrætter
 • ”Kan du gætte hvem jeg er?” Skema med personlige oplysninger. Holdet gætter, hvem der er hvem.
 • Skriftligt arbejde, bortset fra hurtigskrivning, skrives på PC, hvis det er muligt af hensyn til redigering og offentlig fremvisning via kanon.

Udadvendte aktiviteter:

 • Besøg naboer eller andre personer og skriv et portræt ud fra bestemte kriterier.
 • Biografbesøg og personkarakteristik.

Materialer:

 • Ældre erindringer. F.eks. Strømstad, Poul: Københavnerne Fortæller. Københavns Magistrats 3. afdeling. 1972 eller Horsdal, Marianne: Livets Fortællinger, Borgen 1999
 • Maja Lee Langvad: Find Holger Danske.

4. Evaluering/opfølgning

Fælles mundtlig evaluering af forløbet. Evt. spørgeskema.

Kreditering:

Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G og F - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.