Forløb

Modalverber

Forløb om modalverber og imperativer. Undervisningsforløb er beregnet til niveau D.

Formål

Forløbets mål er at kursisten kan:

 • Lærer at forholde sig bevidst til egen sprogbrug i forskellige sociokulturelle kontekster
 • Lærer at foretage nuancerede valg i forhold til klar og respektfuld kommunikation: mundtlig og skriftlig

 

1. Omfang/planlægning

 • Omfanget er ca. 4-6 timer. 
 • Fokus i forløbet er, at kursisterne lærer at udtrykke sig relevant i forhold til situationen: bede om, give ordrer, udtrykke kritik, give forslag.

 

2. Forberedelse/opbygning

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • Dansk litteratur i genrerne epik, lyrik og drama efter 1870
 • Sproglig karakteristik af tekster
 • Genreskrivning, sprogbrug, stil, retskrivning, grammatik og syntaks
 • Muligheder og barrierer i forhold til succesfuld kommunikation i forskellige uformelle og formelle sociokulturelle kontekster, både mundtligt og skriftligt
 • Kursisterne sætter sig ind i modelverbernes og imperativernes grammatik og anvendelse. De laver mundtlige og skriftlige øvelser.
 • Kursisterne læser tekster, hvor imperativer og modalverber spiller en væsentlig rolle for tekstens udsagn. For eksempel de nævnte. De arbejder med ordforrådsøvelser med gambitter og metoder til at skærpe eller mildne udsagnet (fx gerne, helst, hvis det er muligt, nok, så, omgående, spørgeform, brug af datid)
 • Skriftlig øvelse: skriv dialogen mellem ham og hende i ”En stol for lidt” i replikker. Hver replik skal indeholde mindst en imperativ eller et modalverbum. Opfør dialogen som rollespil. Diskuter virkningen.
 • Tilføj gambitter, der udtrykker høflighed

 

3. Gennemførelse

Arbejdsformer: grammatikgennemgang, mundtlige og skriftlige øvelser i grupper og som klasseundervisning.

Skriftligt arbejde: replikskrivning ud fra litterært forlæg

Aktiviteter: dramatisering, rollespil

Materialer:

 • En grammatik og en øvebog på et ret højt niveau for eksempel nævnte.
 • Tekster med hyppig brug af modalverber og imperativer. For eksempel nævnte
 • Fx Grammatikken, håndbog i dansk grammatik for udlændinge (Fischer-Hansen og Kledal) s. 146-56 om modalverber
 • Øvelser i Slut-finale (samme forfattere)
 • Tekster med modalverber: Uddrag af Politikens leder 23.1.09, Uffe Harders digt Tag ordet (1984) Helle Helle: En stol for lidt (1996)

 

4. Evaluering/opfølgning

Rollespil og kursisternes vurdering af eget og andres rollespil.

 

Kreditering

Udarbejdet af fagkonsulent i dansk som andetsprog - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.