Anvendelsesorienterende og praksisnær undervisning

Der et betydeligt læringspotentiale, når der bygges tydelig bro mellem undervisning og de kompetencer, kursisterne har brug for i hverdags-og arbejdslivet.

Hvordan kan man tænke praksisnært og anvendelsesorientering i en almenfaglig kontekst, så kursisterne kan se, at de kan anvende det lærte uden for klasserummet?

Du kan her hen af vejen finde materiale om, hvad der forstås ved begrebet praksisnært og anvendelsesorienteret undervisning, hvilke didaktiske overvejelser der ligger bag samt eksempler på, hvordan en praksisnær og anvendelsesorienteret tilrettelæggelser er med til at fremme kursisternes motivation for læring.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.