Forløb

Mundtlig fremlæggelse

Forløbet sætter fokus på brug af kommunikation, talesproget, samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse (Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G).

Formål

Forløbets mål er, at kursisten kan:

 • bruge talesproget forståeligt, klart og hensigtsmæssigt i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse
 • vælge sprogbrug, der passer til kommunikationssituation og genre
 • demonstrere viden om forskel på skriftsprog og talesprog
 • samle stof og disponere indholdet på en måde, der tjener kommunikationen.

 


 

1. Omfang/planlægning

Forløbet varer ca. 4-6 timer,

 

2. Forberedelse/opbygning

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Sprog og stil
 • Skriveprocessen
 • Sagtekster
 • Kommunikationssituationen.

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Sproglig korrekthed og variation
 • Komposition og sammenhæng
 • Retoriske virkemidler i forbindelse med oplæsning og fremlæggelse
 • Kommunikationssituationen
 • Aktiv lytning.

Der arbejdes med det talte sprog (læse og lytte) og fremlæggelse.

Materiale:

Baggrundsmateriale fra danskfaglige håndbøger. Kursisterne vælger emne for deres fremlæggelse og opsøger i den forbindelse egnet materialer.

 

3. Gennemførelse

Arbejdsformen kan veksle mellem individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde med respons:

 • Oplæsning og fri genfortælling af små dramatiske tekster (molbohistorier).
 • Gennemgang af retorikkens fem faser: Inventio (stofudvælgelse), dispositio (disposition), elocutio (udformning, stil), memoria (at huske sit stof) og actio (fremførelsen) samt dens tre appelformer: Logos (appel til intellektet), ethos (at overbevise ved at skabe tillid, troværdighed) og pathos (appel til følelser). Korte, praktiske øvelser med fokus på forskellige retoriske virkemidler som stemmestyrke, taletempo, øjenkontakt, vejrtrækning, kropssprog, pauser og aktiv lytning indgår i starten af forløbet.
 • Klip fra for eksempel tv-avisen
 • Individuelt arbejde med det emne, der er valgt til fremlæggelse
 • Fremlæggelse for en gruppe.

Kursisterne afprøver i grupper forskellige former for skriftlig støtte til den mundtlige fremlæggelse: manuskript, punktmanuskript og talekort.
Sidst i forløbet har hver kursist ca. 5 minutter til at fremlægge et emne, som kursisten brænder for, og som kan formidles til tilhørerne som et ”ekspertoplæg”.

 

4. Evaluering/opfølgning

Ros i gruppen (post-it sedler fra alle: ”du var god til….”) evt. suppleret med responspapir.

 

Kreditering

Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.