Prøver og eksamen

Information om eksamen og evaluering i forhold til faget.

Der afholdes to skriftlige prøver og en mundtlig prøve.

De skriftlige prøver

Prøverne afholdes på grundlag af centralt stillede opgavesæt.

1) Den sproglige prøve
Prøvens varighed er 30 minutter. Prøven omfatter opgaver i sproglig viden og sproglige færdigheder, herunder retskrivning og grammatik.
Eksaminanden må som hjælpemiddel alene bruge ordbøger. Brug af computer er ikke tilladt.

2) Prøven i skriftlig fremstilling
Prøvens varighed er 3 timer og 30 minutter. Der gives 24 timers forberedelsestid, og der udleveres et teksthæfte til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse.
Dette teksthæfte må ikke medbringes til prøven.
Ved prøven udleveres et nyt, identisk teksthæfte samt opgaveformuleringer. Eksaminanden må som hjælpemiddel alene bruge ordbøger og tekstbehandling.

Den mundtlige prøve

Forlægget består af en ukendt tekst af passende sværhedsgrad. Teksten tildeles eksaminanden ved lodtrækning. Eksaminator vælger de ukendte tekster, skønsmæssigt fordelt over stoffet.
Eksaminationstiden er 25 minutter, og forberedelsestiden er 50 minutter.

Eksaminanden udvælger et centralt tekststykke til oplæsning, begrunder valget og fortsætter med et kort oplæg om teksten. Herefter former prøven sig som en faglig samtale om teksten.

Der afholdes to skriftlige prøver og en mundtlig prøve.

De skriftlige prøver

Prøverne afholdes på grundlag af centralt stillede opgavesæt.

1) Den sproglige prøve

Prøvens varighed er 1 time. Prøven omfatter opgaver i sproglig viden og sproglige færdigheder, herunder retskrivning og grammatik.
Eksaminanden må som hjælpemiddel alene bruge ordbøger.

Brug af computer er ikke tilladt.

Inspiration til responsopgaven

2) Prøven i skriftlig fremstilling

Prøvens varighed er 4 timer. Der gives 24 timers forberedelsestid, og der udleveres et teksthæfte til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse.
Dette teksthæfte medbringes til prøven.
 

Den mundtlige prøve

Forlægget består af en ukendt tekst – trykt eller elektronisk – af passende sværhedsgrad. Teksten tildeles eksaminanden ved lodtrækning. Eksaminator vælger de ukendte tekster, skønsmæssigt fordelt over stoffet. Forberedelsestiden er 50 minutter, og eksaminationstiden er 25 minutter.

Eksaminanden forbereder et oplæg på ca. 5 minutter om teksten.

Herefter former eksaminationen sig som en faglig samtale om teksten.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.