Tekstarbejde og Litteratur

Når man læser, lytter, taler eller skriver handler det om tekster i forskellige teksttyper og genrer.

I dansk drejer tekstarbejdet sig om undersøgelse af tekster og danskfaglig tekstproduktion, lige fra ord- og sætningsniveau til større sammenhængende produkter i forskellige genrer.

Kursisterne skal læse og opleve nyere og ældre litteratur som indgang til almen dannelse, de skal kunne gå bagom linjerne for at forstå tekstens mening og fortolke hensigten.

De skal selv udtrykke meninger og holdninger i bestemte genrer stilladseret af andres tekster.

Her finder du faglige artikel om at optimere udbytte af tekstlæsning og arbejdet med tekster.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.