Tilrettelæggelse og gennemførelse

Undervisningsdifferentiering har været et vigtigt princip for tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning, siden det blev et lovkrav med folkeskoleloven i 1993. Det er stadig den dag i dag et bærende princip i folkeskolen og flere andre uddannelsessystemer som avu.

Med nutidens fokus på målbevidsthed og synlig læring bruges undervisningsdifferentieringen i stadig større grad til ikke kun at tage udgangspunkt i kursistens forudsætninger, men til at også at tilgodese kursistens udviklingspotentialer.

Hvordan hænger synlige mål, tydelige feedback og tydelig progression sammen med undervisningsdifferentiering?

På denne side vil du hen af vejen kunne finde en eller flere faglig artikler, som sætter fokus på dette spørgsmål. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.