Kritisk tænkning

Dette område har til formål, at styrke kursisternes evne til at tage stilling og at reflektere kritisk.

Undervisningen skal give kursisterne viden om, hvor nemt de bliver påvirket af, hvad andre mener og siger. Kritisk tænkning handler om at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og evnen til at vurdere, hvornår en nyhed er sand, falsk eller vildledende.

Du finder inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer og muligheder, der opstår ved brug af sociale medier.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.