Forløb

Homelessness

Forløbet sætter bl.a. fokus på at forstå talt engelsk i almindelige situationer fra dagligdagen. Paradigmatisk forløb til niveau F.

Formål

Forløbets mål er at kursisten kan:

 • forstå talt engelsk i almindelige situationer fra dagligdag og samfundsliv
 • udtrykke sig mundtligt i et enkelt og sammenhængende sprog, som muliggør samtale om kendte emner
 • formulere synspunkter og argumenter
 • læse og forstå tekster i dagligdags sprog inden for kendte emner
 • redegøre for indhold og synspunkter vedrørende almindeligt kendte emner
 • præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog
 • vælge lytte-, tale- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål
 • anvende it i forbindelse med informationssøgning og kommunikation.

 

1. Omfang/planlægning

 • Forløbet varer ca. 20 timer.

 

2. Forberedelse/opbygning

Emnet inddrager følgende kernestof:

 • Det engelske sprogs centrale grammatik
 • Ordforråd
 • Forskellige typer fiktive og nonfiktive tekster om almene emner
 • Viden om samfundsforhold i engelsktalende lande.

 

Materialer

Følgende er forslag til materialer, der blandt mange andre vil kunne bruges i dette emne:
Kernestoffet kan evt. bearbejdes ud fra:

.

3. Gennemførelse

Læreren præsenterer billedeksempler på hjemløse og samtal ud fra billederne. Opbygning af et ordforråd omkring emnet

En eller flere case-stories kan læses og bearbejdes for at få et indblik i, hvordan hjemløse lever deres liv, og hvordan de kan hjælpes af ’charity organizations’. Emnet ’charity’ bearbejdet generelt og kursisterne opfordres til at udtrykke hold-ninger og argumenter til emnet. Der arbejdes med pre- og postreading.
Endvidere kan materiale fra hjemmesider inddrages.

Læreren udarbejder en enkel ’webquest’ omkring emnet ’History of home-lessness’. Formålet er både at få et indblik i emnet, men også at lære at scanne en tekst med henblik på at søge bestemte informationer.

Ud fra hjemmesiderne kan der arbejdes med ’Facts about homelessness’, for eksempel ’Why do people become homeless?’ eller ’Homelessness statistics’ for at åbne kursisternes øjne for fakta om engelske samfundsforhold og specielt Londons hjemløse. Fra teksterne uddrages ord og vendinger, som kursisten kan forklare eller omskrive på engelsk.

På flere hjemmesider findes desuden videoklip om hjemløse. Korte video-
sekvenser er velegnede som lytteøvelser, der kan opfølges af spørgsmål. Endvidere kan sange anvendes som lytteøvelse suppleret af evt. billeder af hjemløse i London.

Sanges indhold kan gennemgås, og der kan arbejdes med begyndende tekstforståelse i form af personkarakteristik samt forfatterens holdning til problemet.

Der kan herefter vælges at læse skønlitterære tekster, hvor det vil være oplagt at tale om personkarakteristik og om forskellen på disse tekster og de faglitterære tekster, kursisterne hidtil har beskæftiget sig med. Endvidere kan kursisterne gå på internettet og søge yderligere oplysninger om forfattere og bøger.

Der kan læses tekster om hjemløse i andre engelsktalende lande, for eksempel Indien som kontrast til de øvrige tekster, der har haft hovedvægt på New York og London. Udover det samfundsfaglige aspekt arbejdes med forståelse af tek-ster og med ordforrådsøvelser.
Der kan læses skønlitterære tekster om hjemløse, hvortil kursisterne hver laver ’three good questions’. Det kan være tekster, hvor der indgår kriminalitet over for den hjemløse eller begået af hjemløse.

’Den varme stol’: Kursisterne forbereder sig til at kunne spille dommer eller anklaget.

 

4. Evaluering/opfølgning

I slutningen af forløbet evalueres undervisningen mundtligt eller skriftligt med hensyn til indhold og planlægning set i forhold til de faglige mål.

Der arbejdes endvidere med hverdagsevaluering. Den indlagte ’webquest’ kan evalueres enten af kursisten selv, af læreren eller af en medkursist.

 

Kreditering

Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau F - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.