Aktivitet

Lav din egen tegneserie med Pixton

Brug tegneserier som udgangspunkt til at træne skriftligheden i engelsk.

Formål

Erfaringer viser, at kursister på basis- og g-niveau kan have svært ved at formulere sig på engelsk. Tegneserier kan være et godt udgangspunkt, når kursister på begynderniveauet skal lære at kommunikere skriftligt i et meget enkelt talesprog. Ved hjælp af den digitale tjeneste Pixton, kan kursisterne lave deres egen tegneserie.

Målet med denne aktivitet er, at kursisterne lærer at kommunikere skriftligt i et meget enkelt og forståeligt sprog.  

Delmål kan være:               

  • formulere enkle sætninger
  • skrive kohærente spørgsmål/svar
  • slå op i ordbogen.
  • bøje navneord i ental og flertal.
  • placere de franske tillægsord rigtigt.
  • bøje tillægsord i køn og tal.

 

Vælg eventuelt kun aktiviteten, hvis kursisterne er forholdsvis it-kyndige. Problemer med it skal helst ikke fylde mere end det engelskfaglige indhold.

 

1. Omfang/planlægning

Aktiviteten varer 1-2 timer og kan integeres i undervisningen i løbet af hele skoleåret. 

2. Forberedelse/opbygning

Fortæl kursisterne, at de skal skrive en tegneserie. I kan for eksempel tage udgangspunkt i en tekst, klassen lige har arbejdet med.

Gør det tydeligt for kursisterne, hvad det er, de skal lære. Har I valgt som læringsmål, at kursisterne skal lære at bøje navneord i ental og flertal, så gør kursisterne opmærksomme på, at fokus netop er på dette.

I kan bruge  Pixton til tegneserier. Programmet er nemt at gå til og tilbyder mange grafiske muligheder. Pixton fungerer på pc og iPad.

Der vises tegn på læring, når kursisterne kan aflevere en tegneserie, hvor sproget er forståeligt. Det er desuden vigtigt, at I derudover vurderer, i hvor høj grad eleven opfylder de læringsmål, I har valgt.

3. Gennemførelse

XX

4. Evaluering/opfølgning

XX

 

Kreditering:

Fagkonsulenten i engelsk AVU - Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.