Forskning og viden

Fra ufaglært til faglært

Hvordan oplever og vurderer de ufaglærte selv deres behov og muligheder for erhvervsuddannelse? Og hvilke barrierer oplever de? EVA har undersøgt de ufaglærtes interesse for eller fravalg af erhvervsuddannelse.

Denne rapport handler om de ufaglærtes interesse for eller fravalg af erhvervsuddannelserne. Rapporten sætter et særligt fokus på, hvordan de ufaglærte selv oplever og vurderer deres behov og muligheder for erhvervsuddannelse, såvel som de barrierer de måtte opleve for at gå i gang med en erhvervsuddannelse.

Udviklingen på arbejdsmarkedet indebærer, at det bliver stadigt vanskeligere at klare sig uden at have en uddannelse, fordi såvel private som offentlige virksomheder i stigende grad efterspørger uddannet arbejdskraft. Der er således prognoser, der peger på, at der på sigt kan blive mangel på faglært arbejdskraft, samtidig med at en stor gruppe ufaglærte får svært ved at finde job på det danske arbejdsmarked. Selvom der for tiden gøres en politisk indsats for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, er der også behov for at langt flere voksne ufaglærte bliver faglærte.

Rapporten peger på forskellige måder at adressere denne udfordring på og leverer viden til alle, der er optaget af at gøre flere ufaglærte faglærte, både på det politiske niveau, blandt arbejdsmarkedets parter og på de erhvervsrettede institutioner.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Kreditering 

Rapporten er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut i 2015. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.