Prøver og eksamen

Information om eksamen og evaluering i forhold til faget.

Der afholdes en kombineret mundtlig og praktisk prøve.

Eksaminanden vælger mod slutningen af undervisningen et emne i relation til et af de fire hovedområder. Inden uddannelsestidens ophør udarbejder eksaminanden i uddannelsestiden en skriftlig disposition, der skal findes egnet som eksaminationsgrundlag.

Dispositionen skal indeholde følgende:

1. Hovedområde

2. Emne
a) beskrivelse af sammenhængen mellem hovedområde og emnevalg
b) begrundelse for emnevalg.

3. Fysisk aktivitet
a) beskrivelse af sammenhængen mellem emne og fysisk aktivitet
b) begrundelse for valg af fysisk aktivitet.

4. Litteratur

Sammen med dispositionen afleverer eksaminanden ligeledes sin personlige træningsdagbog til læreren. Dispositionen sendes til censor forud for prøven. Eksaminanden skal medbringe træningsdagbogen til prøven.

Eksaminanden indleder prøven med en kort mundtlig begrundelse for valg af emne og aktivitet (5 minutter). Derefter demonstrerer eksaminanden det praktiske element, og denne del af prøven må vare 5-7 minutter. Efterfølgende former prøven sig som en samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor. I samtalen inddrages stof fra et eller flere af de øvrige hovedområder og eksaminandens personlige træningsdagbog.

Prøvens varighed er 25 minutter. Der gives eksaminanden 25 minutter til praktisk forberedelse for at gøre klar til den praktiske forevisning samt lidt opvarmning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.