Teamsamarbejde

Her sættes der fokus på teamsamarbejde.

Teamsamarbejde er en velkendt organiseringsform i uddannelsessektoren.

Teamsamarbejdet understøtter den enkeltes mulighed for at bidrage, forandre, inspirere og beslutte, hvilket er vigtige faktorer for at skabe motivation, men teamsamarbejde kræver tydelige rollefordelinger, opgaver og kompetencer for at lykkedes.

På denne side finder du artikler der sætter fokus på teamsamarbejde.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.