Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Det praksisnære og anvendelsesorienterede spiller en stor rolle i avu-matematik.

Hvilket understreges af, at det er nævnt under fagets identitet: ”I avu-matematik arbejdes med praktiske og anvendelsesorienterede emner fra hverdagslivet og samfundslivet gennem modellering og problembehandling.”

Den matematiske modelleringsproces handler om at beskrive et virkeligt problem fra den fysiske verden med det matematiske sprog gennem en matematisering. Via en matematisk analyse forsøges frembragt et matematisk resultat, der kan fortolkes i forhold til problemet fra den fysiske verden.

Arbejdet med modeller inddrager helt naturligt praktiske og anvendelsesorienterede emner, derfor er styrkelsen af kursistens modelleringskompetence et centralt mål, som øvrige mål ofte relaterer sig til.

 

Siden er opdateret 23. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.