Forløb

Det livsvigtige protein

Dette forløb sætter fokus på proteiner. Paradigmatisk undervisningsforløb til matematik G

Formål

Forløbets mål er, at kursisten kan:

  • analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende simple modeller samt udføre aktiv modelbygning, der gengiver træk fra hverdagslivet eller arbejdslivet (Modelleringskompetence)
  • opstille, løse og vurdere enkle matematiske problemstillinger fra hverdagslivet eller arbejdslivet, åbne såvel som lukkede (Problembehandlingskompetence).

1. Omfang/planlægning

Forløbet varer ca. 2 timer.

 

2. Forberedelse/opbygning

Forløbet inddrager følgende kernestof:

  • Tal og algebra
  • Funktioner

Materialer:

  • Opgave om det livsvigtige protein (se eksempel på elevark nederst på siden)
  • GeoGebra
  • Regneark

 

3. Gennemførelse

Kursisterne præsenteres for proteinernes betydning for vores krop.

De lineære funktioner for henholdsvis voksne og ældre tegnes i et koordinatsystem. De to rette linjers placering i koordinatsystemet (inkl. hældningstallet) diskuteres.

Den enkelte kursist aflæser sit eget proteinbehov pr. dag.

Kursisterne opbygger herefter modeller i regnearket, der kan bruges til at give et bud på ingredienser og mængder, der dækker et døgns proteinbehov.

 

4. Evaluering/opfølgning

Kursisterne afleverer regnearket med modellen. Læreren giver respons på baggrund af regnearket.

 

Kreditering

Forløbet er lavet i forbindelse med læreplansforsøget 2017
Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G - Børne- og Undervisningsministeriet.

Eksempel på elevark

 

Det livsvigtige protein

I denne opgave skal du arbejde med protein i din kost.

Protein er opbygget af aminosyrer. Aminosyrer er kroppens byggesten. De bruges til at opbygge bl.a. celler, væv, hormoner og enzymer. Flere af aminosyrerne kan kroppen ikke danne selv, de er livsvigtige og skal derfor tilføres med maden.

Kroppen nedbryder protein fra musklerne hele døgnet, og derfor skal der være tilstrækkelig protein i maden. Anbefalingen for proteiner til voksne er 1,1 g pr. kg personen vejer pr. dag og 1,2 g for personer over 65 år.

  • Tegn i GeoGebra sammenhængen mellem vægt og den anbefalede mængde protein pr. dag – for voksne og for ældre.

 

Fødevarerne i tabellen herunder indeholder alle 28 g protein:

133 g kyllingebryst 126 g svinekotelet 128 g bøf af okse 359 g tofu
242 g æg 112 g grønne linser 459 g grønne ærter 140 g grønne bønner
122 g røde kidneybønner 133 g hvide bønner 127 g gule ærter 137 g kikærter
311 g knækbrød 188 g hasselnødder 560 g rugbrød 680 g minimælk

 

  • Lav på baggrund af oplysningerne i ovenstående tabel et forslag til morgenmad, frokost og aftensmad. De tre måltider skal i alt indeholde det antal g protein, du har brug for.

Se mere på: www.voresmad.dk

Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.