Forløb

Terrasse

I dette forløb arbejdes der med beregninger af udgifter til en ny terrasse. Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G

Formål

Forløbets mål er, at kursisten kan:

 • analysere, afkode og forholde sig kritisk til eksisterende simple modeller samt udføre aktiv modelbygning, der gengiver træk fra hverdagslivet eller arbejdslivet (Modelleringskompetence)
 • opstille, løse og vurdere enkle matematiske problemstillinger fra hverdagslivet eller arbejdslivet, åbne såvel som lukkede (Problembehandlingskompetence).

1. Omfang/planlægning

 • Forløbet varer ca. 2 timer.

 

2. Forberedelse/opbygning

Forløbet inddrager følgende kernestof:

 • Geometri
 • Tal og algebra

Materialer:

 • Elevark med kravene til terrassen (se bilaget nederst på siden).

 • Regneark

 

3. Gennemførelse

Kursisterne præsenteres for kravene til en stabil terrasse. De forskellige typer grus (bundsikringsgrus, stabilgrus og afrettergrus) forklares.

Kursisterne arbejder sammen to og to. Sammen opbygger de en model i regnearket, der kan udregne de samlede udgifter for projektet.

Når to par er færdige med deres løsningsforslag, bytter de regneark. Det modtagne regneark undersøges, og der gives efterfølgende respons til parret, der udarbejdede beregningerne.

 

Evaluering

4. Evaluering/opfølgning

Er integreret i den sidste del af øvelsen.

 

Kreditering

Forløbet er lavet i forbindelse med læreplansforsøget 2017. 

Paradigmatisk undervisningsforløb til niveau G - Børne- og Undervisningsministeriet.

unpublished

Bilag


Du skal arbejde med beregning af udgiften til materialer til en ny terrasse og til udgiften for at få fjernet det jord, der skal graves væk.

For at få en god og stabil terrasse skal der graves jord væk i en dybde på 30 cm, så der kan blive plads til:

 • 10 cm bundsikringsgrus i bunden af hullet.
 • 12 cm stabilgrus oven på bundsikringsgruset.
 • 3 cm afrettergrus oven på stabilgruset.
 • 5 cm betonflise øverst.

Du skal anlægge en terrasse på 27 m2.

Fliserne, du skal anvende, er 30 cm x 30 cm x 5 cm.

 

Priser på materialer:

 • Bundsikringsgrus: 1 ton fylder 0,6 m3 og koster 880 kr.
 • Stabilgrus: 1 ton fylder 0,6 m3 og koster 850 kr.
 • Afrettergrus: 1 ton fylder 0,6 m3 og koster 880 kr.
 • Betonfliser: 9,95 kr. pr stk. plus 750 kr. for leveringen.
 • Container til jord: En container kan indeholde 8 m3 jord. Den koster 4.730 kr. inkl. levering og tømning.

 

Hvor meget skal du i alt betale for materialer og for container til jord?

 


Siden er opdateret 20. juni 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.