Fastholdelse

Ungdomsuddannelserne har gennem flere år oplevet et større frafald blandt kursister. Det får flere institutioner herunder VUCérne til at fokusere på, hvorfor og hvad der skal til for at få kursister til at holde fast i deres uddannelsesønske og dermed gennemføre planlagte forløb.

Opgaven ligger både hos underviseren, som har den tætte faglige kontakt med kursisterne, og hos ledelsen, som indtænker fastholdelsen som en del af strategien og kvalitetssikringen.

På denne side kan bl.a. læse om et forskningsprojekt (På Sporet), som forsøger at se frafald i en ny optik og tænke i bæredygtige løsninger.

 

Forskningsprojekt - På Sporet:

"Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne" - et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, igangsat januar 2017.

Frafald fra uddannelse har mange negative konsekvenser. Det er særligt alvorligt for gruppen af udsatte unge, som oplever endnu et nederlag. Frafald fra uddannelse er forbundet med marginalisering og fastholdelse i en socialt udsat position.

Projektets formål er derfor at opnå større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne, samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse. 
Det treårige forskningsprojekt er støttet af VELUX Fonden med 4,28 mio.

Du kan her læse en artikel om projektet på Danske HF & VUC website.
Projektet bliver udført af en projektgruppe bestående af lektor Kristina Mariager-Anderson, professor Bjarne Wahlgren, lektor Vibe Aarkrog, videnskabelig assistent Susanne Gottlieb samt videnskabelig assistent Christian Hougaard Larsen.

De deltagende VUC’er er: VUC Aarhus, VUC&hf Nordjylland, HF&VUC FYN, HF og VUC København Syd, Vestegnen HF&VUC, Voksen Uddannelsescenter – Frederiksberg, VUC Lyngby, KVUC.

Projektets hjemmeside - Aarhus Universitet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.