Vejledning

Vejledning spiller en helt central rolle i uddannelsessektoren, både vedrørende studieaktivitet og gennemførsel.

I de senere år har begrebet karrierevejledning meldt sin ankomst i de gymnasiale uddannelser, og det har flere steder medført, at man også på avu tager karrievejledning ind som et vigtigt redskab i forbindelse med gennemførsel og fastholdelse.

På denne side kan du hen af vejen læse om, hvordan man kan praktisere karrierevejledning på avu, hvilke redskaber der er særligt egnede og hvordan man kan optimere gennemførslen.

 

Individuel kompetencevurdering

Voksenuddannelsescentrene (VUC) har pligt til at tilbyde individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering).
Læs mere om Realkompetencevurderinger på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

En vurdering af den enkelte kursists kompetencer kan være relevant, når man skal dokumentere det, man allerede kan.
For eksempel hvis man søger uddannelse eller nyt job.

Du kan også læse om realkompetencevurderinger på Uddannelsesguiden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.