Didaktiske tilgange

Læreren gør sig før, under og efter sin undervisning en række didaktiske overvejelser og træffer adskillige didaktiske valg.

Disse didaktiske valg kan være forankret i forskellige didaktiske tilgange, og de kan baseres på teori på mange forskellige måder. Tilsvarende er der mange måder at tænke om både teori og praksis på. Dette tema tager udgangspunkt i andetsprogsundervisning for voksne, erfaringspædagogik og arbejdet med at transformere læring fra en undervisningssituation til konkret anvendelse.

Læs mere om anvendelsen af didaktiske tilgange her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.