Andetsprogede kursister

På mange VUC’er er kursister, der har dansk som andetsprog en stigende andel af kursistgrundlaget

De udgør en meget heterogen gruppe, hvor spændvidden inden for alder, socioøkonomisk baggrund og faglige forudsætninger er stor.

Mange andetsprogede kursister har flere faglige udfordringer. Ofte halter de skriftsproglige kompetencer bagud de mundtlige kompetencer. Samtidig bør gråzonesproget og udvikling af ordforrådet have særlig fokus, for at optimere den sproglige progression og være bedst muligt rustet i et uddannelsesforløb.

 

Artikler og viden

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.