Diagnoser

Antallet af unge der får stillet en diagnose er stigende.

Det er vigtigt, at læringsmiljøet tager højde for kursister med særlige behov, men samtidig være opmærksom på, at undervisningen og konteksten ikke udelukkende indrettes efter diagnosen.

Her kan du hen af vejen finde viden om og svar på grundlæggende spørgsmål i relation til diagnoser.

Du vil også kunne finde konkrete bud på, hvordan undervisningen af kursister med diagnoser gribes an i praksis.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.