Misbrug

Når forbrug af rusmidler udvikler sig til et problematisk forbrug, får det mange konsekvenser, fx i forhold uddannelse og faglige og sociale fællesskaber.

Nogle unge oplever ikke selv, at de har et misbrug og søger derfor ikke hjælp.

Her kan du hen af vejen læse om, hvordan et misbrug indvirker på faglig udvikling og adfærd, og hvilke faresignaler man som underviser bør være opmærksom på.

Endvidere vil du hen af vejen kunne finde konkrete eksempler på uddannelsesinstitutioners rusmiddelpolitik, og hvordan øget viden og åbenhed kan støtte den unge.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.