Ordforrådstilegnelse

De kommunikative færdigheder udgør en væsentlig del af et sprogfag, det gælder både tale, lytte, læse og skrive.

En forudsætning for at kunne anvende de kommunikative færdigheder og kompetencer er, at kursisterne får opbygget og vedligeholdt ordforrådet. Det kan trænes gennem målrettede øvelser med tydelig progression.

På denne side kan du få inspiration til at arbejde målrettet med ordforråd i din undervisning i fremmedsprog.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.