Læringsfællesskaber

Et læringsfællesskab, eller som det ofte betegnes, et professionelt læringsfællesskab, er kendetegnet ved at være en samling af lærere, der arbejder systematisk med forskningsbaseret viden og inddrager institutionens egen data.

En gruppe af lærere der systematik arbejder med undervisning og læring på denne måde betegnes ofte et team.
En stor del af traditionelt lærersamarbejde er i denne forståelse ikke teamsamarbejde.

Du kan her få viden om opbygningen af professionelle læringsfælleskaber.

Temaet vil hen af vejen rumme konkrete bud på hvordan I kan arbejde med vigtige begreber for læringsfællesskabet fx tillid, åbenhed, fælles værdier og klare aftaler.

 

Inspiration

Teamsamarbejde i praksis: Erfaringer fra fem uddannelsessteder (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.