Motivation

Motivation som et dynamisk fænomen har de seneste år i stigende grad været et fokuspunkt i almen voksenuddannelse (avu). Ved at prioritere et bevidst arbejde med fokus på kursisternes motivation er det muligt at øge deres læring.

Kursisters motivation er tæt knyttet til deres selvopfattelse og tidligere erfaringer med undervisning. Centralt for motivationen er også kursistens oplevelse af forholdet til deres lærere. Lærer-kursist relationer kan derfor have afgørende betydning for arbejdet med motivation. Det vigtige relationsarbejde må læreren bl.a. derfor tage på sig.

Her kan du finde viden om og bud på, hvordan du kan håndtere udfordringerne med at fastholde eller øge kursisters motivation for at indgå aktivt i uddannelsen. 

 

Inspiration

Motiverende læringsmiljøer for voksne. EVA har samlet viden og inspiration om emnet her - rettet til undervisere og pædagogiske ledere på bl.a. VUC'ere og i FVU.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.