Studieaktivitet

”Den, der er aktiv, er også den, der lærer”. Denne sætning er med god grund blevet accepteret i de danske skolemiljøer, da den rummer en meget dyb sandhed. Læring kræver en aktiv proces af kursisten. Kursistinddragelse og aktiv deltagelse af alle er derfor af meget stor betydning for udbyttet af undervisningen.

 

Aktiviteterne kan være mangfoldige, de kan naturligvis være af boglig karakter, men kan ofte også med fordel suppleres med fysiske aktiviteter. Aktiviteterne kan være individuelle, men kan ofte give større udbytte, hvis de udøves i fællesskab.

Gruppearbejde med tydeligt formål og indhold kan være med til at kursisterne får et større læringsudbytte, fordi flere kursister får mulighed for at tale og være aktive, end når underviseren taler ved tavlen.

Her kan du hen af vejen finde viden om og bud på, hvordan du kan arbejde med kursisternes studieaktivitet, hvordan du kan inddrage kursisterne aktivt, og hvordan du kan planlægge undervisningen så flest mulige er aktive og dermed mere lærende.

 

Inspiration

Effekterne af Cooperative Learning  - Set i et voksenundervisningsperspektiv”  af Bjarne Wahlgren
VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUC Frederiksberg og VUC Vestegnen gennemfører et projekt, der videreudvikler, afprøver og effektmåler en pædagogisk metode, "Cooperative Learning" i en dansk virkelighed og mere specifikt i forhold til VUC'ernes nye kursistmålgrupper.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.