Artikel

Hvor kommer sneen fra?

I daginstitutionen Filosoffen i Holstebro er filosofien i højsædet, og derfor skal børnene ikke forvente svar på de spørgsmål, de stiller. Filosoffen er med dette fokusområde nomineret til prisen som Årets Dagtilbud 2018.

Man kan godt give børn indsigt uden at give dem svar. Det handler om at stille børnene åbne modspørgsmål og dyrke deres undren, nysgerrighed og eksperimenteren, så de selv bliver aktive i en søgen efter et eller flere svar. Alt sammen ud fra en bevidst filosofisk tilgang til den pædagogiske praksis.

Når barnet spørger, hvor sneen kommer fra, så svarer pædagogen ikke med en pædagogisk voksenforklaring om vanddamp, termik og temperaturer, men giver i stedet tid og plads til, at det næste barn kan komme på banen med sit bud: ”Fra Polen!” før et tredje barn lukker debatten med: ”Sneen kommer derfra, hvor den starter!” Ser vi nærmere på børnenes egne svar, er der ikke blot tale om fuldgyldige svar af ret høj kvalitet. Svarene er også udtryk for kvalificeret undren og argumentation – kort sagt: filosofi.

 

Rum til undren

”Gør, som I har lyst til,” siger institutionsleder Susanne Eg til fagudvalget, som denne solskinseftermiddag besøger den nybyggede daginstitution i Holstebro. Med denne indledende replik giver hun allerede en forsmag på, hvad det handler om i daginstitutionen Filosoffen, og hun fortsætter: ”Vi har ikke gjort noget særligt, fordi I skulle komme i dag. I skal se huset, som det fungerer i hverdagen.”

Og det er da heller ikke et hvilket som helst hus, fagudvalget er ankommet til. En helt ny integreret institutionsbygning i to etager midt i Holstebro danner rammer om en filosofisk tilgang til børneliv og pædagogisk praksis. Og husets indretning og udsmykning bærer således tydeligt præg af, at man her skal stille spørgsmål, undre sig og eksperimentere.

 

Gule vinduer og flyvende hvaler

En rolig gul firkant rammer gulvet midt i rummet, når solen skinner gennem et højtsiddende vindue med farvet glas. Man kan fristes til at spørge, hvorfor man har lavet dette vindue, men svaret blæser i vinden. Det er heller ikke vigtigt. Det primære er, at det gule vindue skaber undren og spørgsmål. Og så er det forresten også meget pænt.

Et kæmpestort vægmaleri for enden af gangen sætter for alvor tanker og spørgsmål i gang hos såvel børn som voksne. Maleriet er en mosaik af motiver, hvor flyvende blåhvaler, undulater med paraplyer og kattekillinger i rumdragter møder hinanden i en surrealistisk komposition. Daginstitutionens rum og indretning inspirerer i den grad til spørgsmål og undren, men ”nu er det jo ikke rammerne, der skaber filosofien,” som pædagog Margit Jensen pointerer, da fagudvalget vises rundt i daginstitutionen Filosoffen. Det er først og fremmest institutionens og personalets pædagogiske praksis, der bringer filosofien til børnene. At det så kan ses tydeligt på vægge, gulve og inventar, er blot et vidnesbyrd.

 

Husfilosof og hverdagsfilosofi

Ifølge daginstitutionens tilknyttede husfilosof, Christian, handler det ikke så meget om, at børnene skal lære at filosofere, som det handler om at lade dem gribe de filosofiske muligheder og ’tilbud’, som allerede findes i hverdagen. Hver dag, i alle rutiner og alle aktiviteter, er der brændstof til undren, nysgerrighed og eksperimenteren. Christian er lektor i filosofi på VIA University College i Holstebro og er tilknyttet daginstitutionen på timebasis.

Børn er vant til at få svar, men i daginstitutionen Filosoffen får de modspørgsmål i stedet. De opfordres til selv at stille spørgsmål, undre sig, ræsonnere og argumentere – vel at mærke uden voksenintervention. Derfor er væggene også fyldt med finurlige billeder, talebobler med børnenes egne spørgsmål, træer, der vender på hovedet, og børnecitater som fx: ”Hvis man skyder op i himlen, så rammer man Gud, og så falder verden sammen.”

Børnenes leg spiller en central rolle i den filosofiske tilgang, og en planche på væggen minder om, at ’leg’ rummer et utal af aktiviteter med filosofiske snitflader. Lige fra ’hensyn’, ’indlevelse’ og ’identitet’ til ’problemløsning’, ’skuffelse’ og ’frigørelse’. Ud over at det bringer nye dimensioner til voksenspørgsmålet ”Har du bare leget i dag?”, så lægger det sig op ad den styrkede pædagogiske læreplans beskrivelse af legen som katalysator for fantasi, virkelyst, nysgerrighed, sprog, selvværd med mere.

 

Hvad er 'et øjeblik'?

Husfilosoffen påpeger, at den bevidste filosofiske tilgang, som så tydeligt afspejles i det pædagogiske læringsmiljø, ham bekendt er enestående og unik, når vi taler om daginstitutioner. Han fortæller samtidig, at konceptet fortsat er i udvikling, og at sparring og møder med stedets personale er fast rutine. Et af de perspektiver, som får særligt fokus for tiden, er spørgsmålet om, hvordan man kan filosofere med børn, som endnu ikke har et talesprog? En ting er sikkert: De mangler i hvert fald hverken åbenhed, nysgerrighed, undren eller lyst til at eksperimentere.

Pædagog Margit Jensen fortæller opsummerende: ”De pædagogiske overvejelser er funderet i ønsket om at gribe og være i nuet og følge børnenes spor uden at give dem svar. Voksenrollen er ikke at give voksenforklaringer, men i stedet at befordre børnenes spørgsmål og undren samt kvalificere en proces frem mod argumenter, løsninger og nye spørgsmål.” Entusiasmen og dedikationen til projektet lyser ud af Margit, da hun udbryder: ”Gud, er klokken allerede så mange? Der er kaffe i personalestuen om et øjeblik.” Og så er spørgsmålet, hvad ’et øjeblik’ egentlig er? Et kvalificeret bud kommer fra Merle på fire år: ”Når de voksne siger ’et øjeblik’, så skal jeg vente – men der er bare det, at man ved aldrig, hvor lang tid ’et øjeblik’ varer.”

 

I nomineringen af Daginstitutionen Filosoffen fremhæver fagudvalget følgende

Der er fokus på en filosofisk tilgang, hvor børn lærer ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt med spørgsmål og udfordringer samt ved at eksperimentere og gøre opdagelser. Ved at stille uddybende spørgsmål, som børnene kan tage stilling til, får de plads til at være nysgerrige, lytte til andre og opdage, at andres perspektiver kan berige dem. De får tid til at undre sig, tænke, skabe og erfare, at der er mange sandheder i og om verden.

Dagtilbuddet inddrager således hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse. Der er taget udgangspunkt i et dannelses- og børneperspektiv, hvor børnene oplever at have indflydelse på udformning af dagligdag og aktiviteter.

Institutionen forsøger kontinuerligt at motivere til lege- og aktivitetsvalg, bl.a. gennem en nytænkende teamorganisering samt etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Den filosofiske tilgang er således et kvalificeret bud på, hvordan man kan arbejde med dannelse og læring i et dagtilbud.

Fagudvalget bemærker, at læring og læringsmiljøer er bærende elementer i den pædagogiske tilgang i daginstitutionen Filosoffen. Dette har afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Daginstitutionen Filosoffen har:

  • 76 børnehavebørn
  • 12 børnehavebørn i specialgruppe
  • 48 vuggestuebørn

Fokusområde: en filosofisk tilgang med fokus på at bevare børnenes nysgerrighed, evne til at undres og lyst til at eksperimentere i læringsmiljøer, hvor de kan gå på opdagelse.

Kontakt leder Susanne Eg på tlf. 27 14 39 16, hvis du vil vide mere.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.