Artikel

Børnehuset Lille Dalby: I børnenes fodspor

Nomineret til Årets dagtilbud 2020-2021: Børnehuset Lille Dalby i Hedensted.

Det var ’hemmeligt’ for det pædagogiske personale, da børnene på eget initiativ etablerede et ’agent’-rum og tilhørende ’agent’-toilet på legepladsen i Børnehuset Lille Dalby. Og det var helt efter planen. For i Lille Dalby følger de børnenes spor og tager børnenes forskellige udtryk og måder at skabe mening på alvorligt.

I Børnehuset Lille Dalby går personalet i børnenes fodspor. Her tilbyder de nemlig pædagogiske læringsmiljøer, der er tilrettelagt ud fra et børneperspektiv. Tilgangen er inspireret af den norditalienske Reggio Emilias filosofi, hvor alle børnenes udtryk tages alvorligt og har samme gyldighed. Børnene er f.eks. på eget initiativ kommet med en idé om et ’agent’-rum og ’agent’-toilet, hvor de kan snakke sammen i hemmelige rum. Det er blevet taget alvorligt, og det pædagogiske personale har lyttet til det behov, som idéen udtrykker, og ’agent’-rummet er blevet realiseret, men blot ikke på legepladsen, hvor børnene selv først havde etableret det, da dette var upraktisk. 

Lille Dalby er indrettet med store lyse lokaler og atelier, som giver vide rammer for at eksperimentere med udtryk gennem lys, farver og former. Husets indretning understøtter et pædagogisk læringsmiljø, som kan forandres alt efter børnenes ønsker og behov, og det er bl.a. derfor, at Børnehuset Lille Dalby er nomineret til Årets Dagtilbud 2020-2021.

 

Faste børnemøder

Det er tydeligt, at Børnehuset Lille Dalby har anlagt et stærkt fokus på børneperspektiver. Man lytter til børnene og inddrager deres perspektiver. Det sker bl.a. på faste børnemøder, hvor fokus er på samtalens kunst – at lytte, vente, spørge og fortælle. Ud over at give mulighed for refleksioner i fællesskab er børnemøderne også en øvelse i at turde sige noget foran de andre. Det vidner om et trygt og inkluderende børnemiljø, hvor alle børn har en stemme og en plads i børnefællesskabet. Ud over at sikre børneperspektivet er det også en måde, hvorpå man kan udvikle og afprøve demokratiske processer i børnehøjde.

 

Et godt børnemiljø er et sted, hvor, der er sammenhæng mellem læring, udvikling, sundhed og trivsel

- Niels H S Nielsen, pædagogisk leder

 

I Lille Dalby har man også fokus på at skabe og udvikle en systematisk evalueringskultur f.eks. gennem systematiske refleksionsrum og videndeling i dagligdagen. Børn og det pædagogiske personale reflekterer desuden løbende over hverdagens rutiner f.eks. gennem praksisfortællinger og videoer.

 

Projekterne skal give mening for børnene

Dagtilbuddets fokus på både det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø afspejles dels i indretningen af huset, dels i det pædagogiske arbejde ud fra den pædagogiske læreplan. Børnenes lege og aktiviteter er projektbaserede, og udgangspunktet er, at det skal give mening for det enkelte barn at deltage i de projekter, der arbejdes med.

Inden hvert projekt laves derfor en mindre analyse af børnenes nysgerrighed og mestringsstrategier. Der udarbejdes efterfølgende en projektbeskrivelse, hvori læreplanstemaer indgår. Udgangspunktet er, at mens det overordnede projekttema f.eks. kan være ’eventyr og fortælling’, så vil der i projektet indgå pædagogisk indhold fra alle læreplanstemaer. Således kunne ’eventyr og fortælling’ sagtens foregå i skoven, hvor natur og naturfænomener også indgår i projektet.

 

Udelivet udforskes

Når vi nu er i skoven, bliver vi lige herude et øjeblik. Alle hjørner af udelivet udforskes nemlig som en del af Lille Dalbys pædagogiske praksis. Børnene er med til at passe dyr, se dem blive slagtet og til sidst blive til mad, som de tilbereder over bål. Hele tiden med fokus på det enkelte barns perspektiv og med afsæt i, at dets mening er betydningsfuld og bliver taget alvorligt, hvilket f.eks. kommer til udtryk ved realiseringen af ’agent’-rummene.

I Lille Dalby er der desuden et bevidst fokus på overgangene i børnelivet. De arbejder med brobygning, både i overgangen fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. For at skabe sammenhæng for det enkelte barn følger det faste pædagogiske personale barnet helt fra starten i vuggestuen med over i børnehaven, og videre til en tidlig SFO-start for at fremme trivsel fra første skoledag.

 

Læs om de to øvrige nominerede til Årets Dagtilbud 2020-21

 

Læs mere om Årets dagtilbud

Se tidligere års vindere af Årets Dagtilbud

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.


Meget tydeligt børneperspektiv

 

Tydelig pædagogisk intention

 

Systematik og refleksion i evalueringspraksis

 

Bredt læringsmiljø-begreb

 

Godt fokus på sammenhænge og overgange i børnelivet


94 børn, integreret

 

Lille Dalbyvej 2B

8722 Hedensted

lilledalby@hendested.dk

 

Pædagogisk leder er Niels H S Nielsen


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.