Artikel

Solkernen Børnehus: Legemiljøer i børnehøjde

Nomineret til Årets dagtilbud 2020-2021: Solkernen Børnehus i Odense.

Et vindue i børnehøjde er monteret i murstensindhegningen, der omkranser vuggestuen Solkernen. Vinduet giver børnene udsyn til verden – nærmere betegnet jernbanen og togene, som suser forbi på den anden side. Vinduet er et håndgribeligt symbol på, at tingene foregår i børnehøjde i vuggestuen Solkernen.

I Solkernen er der fokus på indretning af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter børnenes leg og tager udgangspunkt i børnenes perspektiv. Det kommer for eksempel helt konkret til udtryk ved det udendørs vindue mod verden. På samme måde er mange af Solkernens rum ’kodede rum’.

Inde som ude er indretningen af legemiljøer nemlig præget af små rum, hjørner og zoner, der kan inspirere til gode og forskelligartede lege. Her er bygget benzinstation, vaskehal og værksted i børnestørrelse, hvor børnene selv kan etablere leg. Med eller uden deltagelse fra det pædagogiske personale.

Solkernen Børnehus i Odense viser også en bevidst faglig tilgang og et målrettet arbejde med legebaseret læring i et helhedsperspektiv. De arbejder ud fra et inkluderende grundsyn, der understøtter, at børnenes relationer styrkes. Det skinner igennem i de forskellige aktiviteter med børnene – både de voksenstyrede, men også i den mindre styrede leg, hvor aktiviteten formes ud fra børnenes egne initiativer. Det pædagogiske arbejde, der tager udgangspunkt i grundsynet, sikrer, at børnene bliver værdifulde deltagere i fællesskaberne.

 

Sprog i poser

Solkernen arbejder med udvikling af børnenes læring, selvværd og dannelse. Det kommer bl.a. til udtryk i de tidlige indsatser omkring dannelse og sprog. På væggen hænger ’sprogposerne’, som bruges hver dag. I poserne ligger forskellige ting, der refererer til f.eks. et bestemt eventyr eller en bestemt fortælling, som gennemgås til samling. I forbindelse med et eventyr kan der f.eks. være en figur af en ulv i posen, der refererer til Den Lille Rødhætte. Det systematiske arbejde med sproglige strategier understøtter børnenes læring og udvikling, og det er en del af en bredere indsats i dagtilbuddene i Odense.

For at sikre at strategier og tilgange hele tiden er til stede og fungerer, har Solkernen etableret en tydelig og bevidst refleksion over egen praksis. En stærk evalueringskultur kommer bl.a. til syne ved videoobservationer og systematiske feedbackrutiner.

 

Forældrene bliver medspillere

Forældrene har også en central rolle i Solkernen. Der er nemlig et tydeligt fokus på at etablere et udviklende og inddragende forældresamarbejde, der gør forældrene til ambassadører for dagtilbuddet og bygger bro mellem dagtilbud og hjem. Et tæt forhold og dialog imellem forældre og pædagogisk personale er bl.a. vigtigt i forhold til to af dagtilbuddets andre fokuspunkter: selvhjulpenhed og mestring af eget liv.

 

”Det er et stort hus, men selvom der er mange børn, så virker det altid roligt og afslappet”

- Nina, forælder i Solkernen

 

Fokus på relationer, børneperspektiv og pædagogiske legemiljøer i børnehøjde er omdrejningspunkter for den daglige pædagogiske praksis i vuggestuen Solkernen i Odense. Og det i en grad så andre dagtilbud kan blive inspireret til at inkludere det i deres egen praksis. Derfor er Solkernen en af de tre nominerede til prisen som Årets Dagtilbud 2020-2021.

 

Læs om de to øvrige nominerede til Årets Dagtilbud 2020-21

Læs mere om Årets dagtilbud

Se tidligere års vindere af Årets Dagtilbud

 

Kreditering

Artiklen er skrevet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.


Systematisk arbejde med videoobservation

 

Stærkt fokus på leg

 

Lege- og læringsmiljøer i børnehøjde

 

Fokus på sprog og dannelse


55 børn, vuggestue

Grønløkkevej 24
5000 Odense C

solkernen@odense.dk

Pædagogisk leder er Dorthe Huus


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.