Hvad er Årets Dagtilbud?

Årets Dagtilbud er en pris, der tildeles et dagtilbud med en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Prisen uddeles i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet, KL, BUPL og FOA.

Med prisen ønsker Børne- og Undervisningsministeriet sammen med KL, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige indsats i dagtilbuddene. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

En daginstitution eller dagpleje kan indstilles til prisen ved, at der udfyldes en online indstillingsformular. Indstillingerne behandles i samarbejde med medstifterne og et fagudvalg for prisen. Prisen tildeles en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis og i udviklingen af børne- og læringsmiljøet. Den daglige praksis skal samtidig være funderet i den styrkede pædagogiske læreplan herunder det pædagogiske grundlag.

  

For mere information

Melanie Rose Dias Tolstrup

Mail: melanie.dias.tolstrup@stukuvm.dk

Mobil: +45 25 83 64 13

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.