Arrangementer

Deltag i fagligt netværk om børns perspektiver i tilsynet

Vil I vide mere om inddragelse af børns perspektiver i det pædagogiske tilsyn? Så bliv en del af STUKs netværk og deltag i fire netværksmøder i 2024, hvor Tilsynsrejseholdet er vært.

På møderne vil der være fokus på:

  • Børnesyn og hvorfor børns perspektiver er vigtige: lovgivning, viden og lovende praksis
  • Metode til indsamling af data om børns perspektiver i tilsynet
  • Analyse og vurdering af data om børns perspektiver på kvalitet i dagtilbud som en del af tilsynets vurdering af kvalitet
  • Opfølgning og formidling på baggrund af indsamlet data om børns perspektiver på deres hverdagsliv i dagtilbud

 

Målgruppe

Netværket er målrettet udviklings- og pædagogiske konsulenter, tilsynsførende, dagtilbudsledere, dagplejepædagoger samt andre relevante ressourcepersoner med ansvar for at gennemføre kommunens pædagogiske tilsyn med dagtilbud.

 

Praktisk information

Tid: Netværksmøderne afholdes i Aarhus og København kl. 10.00-15.00.

  • Datoer for møder i Aarhus: den 29. februar 2024, den 23. maj 2024, den 12. september 2024 og den 14. november 2024. 
  • Datoer for møder i København: den 27. februar 2024, den 22. maj 2024, den 10. september 2024 og den 12. november 2024.

Sted: Adresserne er:

  • København: MBK, Pilestræde 61 1112 København K.
  • Aarhus: Scandic Aarhus City, Østergade 10, Aarhus 8000    

Pris: Netværket er gratis.

 

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding sker via conferencemanager.

Tilmeldingsfristen er fredag den 12 januar kl. 12.00.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de faglige netværksmøder, kan du skrive til Tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk.

unpublished

Læs mere om indholdet på netværksmøderne


På netværksdagen sætter vi fokus på det lovmæssige grundlag for inddragelse af børns perspektiver i tilsynet, og på hvordan I som tilsynsførende gennem konkrete metoder kan indhente børns perspektiver på deres hverdag i vuggestue, børnehave og dagpleje.

Derudover dykker vi ned i børnesynet i det pædagogiske grundlag, og hvilke betydninger det har for vurdering og forståelse af kvalitet i tilsynet. I den forbindelse præsenterer vi ny teori og viden omkring arbejdet med inddragelse af børns perspektiver i kvalitets- og tilsynsarbejde.

København: tirsdag den 27. februar 2024.

Aarhus: torsdag den 29. februar 2024.


På netværksdagen sætter vi fokus på, hvordan du som tilsynskonsulent kan analysere og vurdere data om det enkelte dagtilbuds arbejde med at inddrage børns perspektiver og oplevelser af børnemiljøet, og på, hvordan børns perspektiver kan bidrage til, at det pædagogiske tilsyn understøtter kvalitetsudvikling af læringsmiljøet i det enkelte dagtilbud.

Som deltagere deler I konkrete eksempler på, hvilke data og metoder I benytter for at indhente viden om dagtilbuddenes systematiske arbejde med inddragelse af børns perspektiver og tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i børnenes perspektiver.

Knyttet hertil drøfter vi muligheder og udfordringer ved forskellige datakilder og metoder til indhentelse af viden, herunder datas udsigelseskraft, mulige fortolkninger og etik forbundet hermed.

København: onsdag den 22. maj 2024.

Aarhus: torsdag den 23. maj 2024.


På netværksmødet er der fokus på, hvordan I som kommune kan understøtte, at børns perspektiver på kvalitet bliver en del af den generelle og løbende kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet bl.a. gennem tilbageløb til forvaltningen og det politiske niveau.

På netværksdagen deles konkrete kommunale eksempler på tilsynsrapporter med data indeholdende børns perspektiver, og hvordan disse formidles til forskellige aktører, herunder personale, forældre og det politiske niveau.

Derudover deles eksempler på, hvordan børns perspektiver og oplevelser af kvalitet indgår som en del af kommunens kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet.

København: tirsdag den 10. september 2024.

Aarhus: torsdag den 12. september 2024.


De deltagende kommuner udveksler bud på, hvordan de fremadrettet vil arbejde videre med inddragelse af børns perspektiver i tilsynet. Dette gøres med afsæt i de erfaringer og den viden de har opsamlet i netværket via drøftelser, faglige input og prøvehandlinger.

De deltagende kommuner får feedback og sparring på deres modeller fra netværkets deltagere og Tilsynsrejseholdet.

Netværket evalueres og afrundes.

København: tirsdag den 12 november 2024.

Aarhus: torsdag den 14. november 2024.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.