Arrangementer

Faglige netværksmøder for små kommuner

Tilsynsrejseholdet faciliterer tre netværksmøder i efteråret 2022. På møderne vil der være fokus på uvildighed, data og opfølgning.

 

 

Fredag den 30. september

Om ”Uvildighed og tilsyn i spændet mellem kontrol og udvikling” v/ tilsynsrejseholdet og ekstern gæsteoplægsholder Susanne Hermansen, konsulent, forfatter og foredragsholder.

Der er på netværksdagen fokus på uvildighed og den tilsynsførendes rolle i tilsynet. Efter en introduktion til lovgivningens og lovforarbejdningernes rammer drøfter vi muligheder, dilemmaer og etik i tilsynsarbejdet – herunder spændet mellem kontrol og udvikling.

Vi inspirerer hinanden til, hvordan flere vidensperspektiver kan inddrages i tilsynet, og vi drøfter, hvordan uvildighed kan håndteres under forskellige vilkår og organiseringer i kommunerne.

Torsdag den 27. oktober

Om ”Data og vurderingsgrundlag ” v/ tilsynsrejseholdet og ekstern gæsteoplægsholder Line Skov Hansen, studielektor og foredragsholder

Denne dag fokuserer vi på, hvordan I kan inddrage data i tilsynet, så data får positiv betydning for vurdering og udvikling af kvaliteten af den pædagogiske praksis i dagtilbud.

Med udgangspunkt i lovgivningens og lovforarbejdernes rammer skal vi høre eksempler på muligheder og dilemmaer i inddragelse af kvantitativ og kvalitativ data (herunder observation) i tilsynet. I forlængelse heraf vil vi sammen drøfte kommunernes forskellige tilgange til brug af data.

Tirsdag den 22. november

Om ”Opfølgning på tilsyn” v/ tilsynsrejseholdet og Lisbeth Due Pedersen, KL

Denne netværksdag fokuserer vi på opfølgning, skærpet tilsyn, handleplaner og forældrenes mulighed for at afgive bemærkninger.

Vi indleder med at belyse de lovgivningsmæssige rammer om opfølgning og skærpet tilsyn. Herefter skal vi drøfte kommunale tilgange og dilemmaer i opfølgningsarbejdet. Vi har inviteret KL til at fortælle os om deres viden om nogle af de øvrige kommuners organisering af og erfaringer med tilsyn.

 

Alle netværksmøder foregår klokken 10.00 til 14.00.

 

Tilmelding

Netværket består af op til fem kommuner.

I kan tilmelde jer fra jeres kommune ved at sende en mail til tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk, hvor I oplyser stilling og telefonnummer og skriver, hvem fra jeres kommune, der ønsker at deltage i netværket. Herefter kontakter vi jer på telefon.

Deadline for tilmelding er fredag den 16. september 2022.

 

Mødested og forplejning

I vil få besked om, hvor møderne afholdes efter tilmelding. Vi ønsker at placere møderne, så vi begrænser jeres transport mest muligt.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet står for forplejning, herunder frokost og kaffe/kage, ved netværksdagene.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de faglige netværksforløb, så skriv til tilsynsrejseholdet.dagtilbud@stukuvm.dk eller kontakt faglig koordinator Johanne Marie Vinter Kirkeby 40 21 29 83.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.