Arrangementer

Konference om dagtilbud af høj kvalitet afholdes virtuelt

Du kan stadig sikre dig en plads på den virtuelle konference om dagtilbud af høj kvalitet onsdag den 25. november 2020. Deltag på konferencen og hør om, hvordan vi lykkes med at udvikle en evalueringskultur i dagtilbuddene. Tilmeld dig her.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer pædagogisk personale, ledere og konsulenter på området til landsdækkende konference om, hvordan vi gør høj kvalitet i dagtilbud til virkelighed.

Konferencen afholdes virtuelt onsdag den 25. november 2020. 

 

Evaluering i dagtilbud - hvordan gør vi? 

Fra forskning ved vi, at en systematisk evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale og ledelsen løbende drøfter og evaluerer sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, er afgørende for udviklingen af kvaliteten af den pædagogiske praksis. Derfor inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til landsdækkende konference om, hvordan vi i praksis udvikler en systematisk evalueringskultur i vores dagtilbud. 

Program for konferencen

Dette års konference vil bestå af fire plenumoplæg, der stiller skarpt på, hvordan viden fra forskning koblet med en systematisk evaluerende pædagogisk praksis kan understøtte udvikling af høj kvalitet i dagtilbud.

Konferencens oplæg vil omhandle inddragelse af børns perspektiver, arbejdet med pædagogiske mål i praksis, evalueringskapacitet og faglig ledelse. 
 

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig til pædagogiske medarbejdere og ledere i dagtilbud samt pædagogiske konsulenter, og der er plads til 500 deltagere i alt.

Deltagelse er gratis.

Konferencen afholdes i programmet Adobe Connect. For bedste udbytte af konferencen, skal deltagelsen foregå på en computer med en fast internetforbindelse. Når du har tilmeldt dig konferencen via linket herunder, vil du modtage en bekræftelse. I dagene op til konferencen, vil du modtage en mail med link til konferencen og nærmere information omkring den tekniske opsætning. 
 

Du kan tilmelde dig konferencen via dette link 
 

Kontakt

Sif Hummelgaard Thomsen
E-mail: sif.hummelgaard@stukuvm.dk  

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.