Arrangementer

Virtuelt forum for faglig ledelse

Kunne du tænke dig at være en del af et fagligt fællesskab, hvor vi fordyber os i faglig ledelse af dagtilbud? Så har du muligheden med fire gratis virtuelle møder i maj, juni, august og september 2023.

Formålet med forummet er at tilbyde ny viden om fokuseret faglig ledelse og mulighed for at omsætte viden ind i egen praksis igennem dialoger og erfaringsudvekslinger.

 

Målgruppe

Forummet henvender sig til dig, der er leder eller understøtter faglig ledelse på dagtilbudsområdet.

 

Tid og sted

Forummet består af fire virtuelle møder af 1½ times varighed. Du kan vælge at tilmelde dig det antal møder, som du finder interessant. Vi håber selvfølgelig, at du har mulighed for at tilmelde dig alle fire møder:

  1. Forummøde: Om at fastsætte en faglig retning: Den 2. maj kl. 10-11.30.
  2. Forummøde: Om at indhente faglig viden: Den 21. juni kl. 10-11.30.
  3. Forummøde: Om at aktivere faglig viden: Den 28. august kl. 10-11.30
  4. Forummøde: Om at distribuere faglig ledelse: Den 28. september kl. 10-11.30.

 

Pris

Det er gratis at deltage i Virtuelt forum for faglig ledelse.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her via conferencemanager.dk.

 

unpublished

Dette får du med


Formidlingen på møderne baserer sig på oplæg - krydret med gode praksiseksempler.


På møderne vil du som deltager få gode muligheder for at reflektere sammen med ligesindede fra andre kommuner. Vi håber, at du har lyst til at dele ud af både gode erfaringer og om det udfordrende ved at bedrive faglig ledelse.


Vi ved, at viden bedst omsættes, når den afprøves i praksis. Derfor vil du blive inspireret til at udvikle små prøvehandlinger, som du kan afprøve i din egen praksis efter hvert møde.


Yderligere information om de forskellige forummøder

Det vil være en fordel, hvis du som forberedelse har orienteret dig i inspirationsmaterialet om faglig ledelse på emu.dk/fagligledelseidagtilbud.

 

De første tre møder

På de tre første møder går vi i dybden med den viden, som bliver præsenteret på temasiden om faglig ledelse på emu.dk. Gennem oplæg, dialog og erfaringsudveksling i grupper arbejder vi os ind i hvert af de tre temaer, som er vigtige for at arbejde med fokuseret faglig ledelse.

 

Det sidste møde

Det sidste møde handler om at distribuere den faglige ledelsesopgave, hvilket har stor betydning for, hvordan vi lykkes med at sætte retning, indhente og aktivere faglig viden. Her vil vi drøfte, hvordan du som leder kan skabe fagligt følgeskab, så I bliver flere om at udvikle og fastholde den gode kvalitet i praksis.

 

Mellem møderne

I forummet vil du blive inspireret til at sætte små prøvehandlinger i gang på bagkant af møderne. Formålet er, at du omsætter din viden om faglig ledelse til konkrete ledelseshandlinger, som kan få betydning for praksis i dit dagtilbud – og på den måde bliver inspireret til at udvikle din faglige ledelsespraksis.

 

Baggrund

På vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har VIVE i 2021 udarbejdet en vidensopsamling om faglig ledelse, som beskriver tre centrale temaer inden for faglig ledelse, der har betydning for den pædagogiske kvalitet.

I starten af 2023 udgav Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en webbaseret temaside om faglig ledelse (emu.dk), som bygger videre på og omsætter pointerne fra VIVEs vidensopsamling.

Her findes tre små film, en række refleksionsspørgsmål og 10 konkrete ledelseshandlinger med praksiseksempler, der henvender sig til pædagogiske ledere i dagtilbud.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.