Artikel

Idékatalog til pædagogisk personale i dagtilbud om pædagogik i en tid med corona

I denne tid står I som pædagogisk personale med mange nye opgaver og udfordringer. De pædagogiske læringsmiljøer skal løbende udvikles, samtidig med at retningslinjerne til forebyggelse af smitte med coronavirus skal overholdes.

I har fået mange erfaringer med at omorganisere jeres læringsmiljøer efter genåbningen i foråret, og I er fortsat optaget af at nytænke både indretning og brug af de fysiske rammer, samt jeres pædagogiske organisering og indhold. Samspil og relationer kan måske komme i fokus på nye måder i mindre grupper, og I skal fortsat guide børnene til nye lege og aktiviteter, nu hvor I er mest muligt udenfor i løbet af dagen.

I nogle dagtilbud har man tradition for at være meget aktive på legepladsen og på ture i lokalmiljøet og naturen, mens andre dagtilbud har mere fokus på de indendørs læringsmiljøer. For nogle er uderummet også et frirum for de voksne, hvor man kan følge børnenes færden, men ikke nødvendigvis er aktivt igangsættende.

Dette idékatalog henvender sig til jer, der savner konkrete idéer og handlemuligheder, når I skal skabe gode deltagelsesmuligheder for børnene under nye former. På de fire sider kan I finde idéer og inspiration til jeres arbejde:

Siden er opdateret 13. januar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.