Til hjemmearbejdende pædagogisk personale i forbindelse med COVID-19

I denne tid, hvor der kan opstå lokale nedlukninger, hvor et dagtilbud må holde midlertidigt lukket og kun holde åbent for nødpasning. Det kan give hjemsendte medarbejdere uventede muligheder for faglig fordybelse i temaer, som I er optagede af i jeres daglige pædagogiske praksis.

 

Fagligt fokus på

Praksiskonsulenterne tilbyder inspiration til, hvordan materialerne på emu Dagtilbud kan anvendes. Med inspirationspakkerne ”Fagligt fokus på…” sætter vi fokus på udvalgte elementer i det fælles pædagogiske grundlag eller på et af læreplanstemaerne.

Hvis du kunne tænke dig at få en guidet tur rundt på emu Dagtilbud, kan du ringe til praksiskonsulenternes pædagogiske hotline på tlf. 4047 8846.  
Vi kan både hjælpe med det store overblik over opbygning og materialer på siden og med at gå i dybden med konkrete temaer og materialer.

Siden er opdateret 16. februar 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.