Redskab

Brug Dagtilbudstermometeret til at høre børnenes perspektiver om børnemiljøet

Dagtilbudstermometeret er et pædagogisk og digitalt værktøj, der er udviklet i samarbejde med børn og fagprofessionelle fra praksis. 

Værktøjet fungerer ved, at en talende super-abe stiller børnene spørgsmål med fokus på børnemiljøet.

 

Dagtilbudstermometerets formål

Dagtilbudstermometeret er et gratis, pædagogisk værktøj, som tager udgangspunkt i børneperspektivet.

Via et digitalt talende spørgeskema målrettet 4-6-årige giver spørgeskemaet danske dagtilbud og forvaltninger mulighed for at undersøge og blive klogere på børnemiljøet ud fra børnenes egne perspektiver.

 

Om dagtilbudstermometeret

Dagtilbudstermometeret er udviklet til at bidrage til at indfange børneperspektivet og sætte fokus på det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø.

Værktøjet kan bidrage til udviklingen af børnemiljøet – fx ved at bruge resultater fra spørgeskemaet i en evaluerende pædagogisk praksis.

Dagtilbudstermometeret er kvalificeret af fagprofessionelle og testet blandt børn for at sikre kvalitet og anvendelighed.

 

Kreditering

Dagtilbudstermometeret er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og udspringer af det tidligere børnemiljøtermometer' (2007-2012).

Dagtilbudstermometeret er opdateret i 2022.

 

Find dagtilbudstermometeret her (dcum.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.