Forskning og viden

En guide til en bæredygtig og meningsfuld evalueringskultur

Et forskningsprojekt og en praktisk guide viser vejen for udviklingen af evalueringskultur.  

Her finder du en forskningsrapport og en guide, der kan være et grundlag for udvikling af evalueringskulturen i jeres dagtilbud. 

 

En guide og en forskningsrapport

En guide til en bæredygtig og meningsfuld evalueringskultur – med inddragelse af børnenes perspektiver.

Evalueringsguiden består af fire faser, der har til formål at strukturere evalueringsprocessen. Guiden er et konkret værktøj, der ved hjælp af spørgsmål kan facilitere den kollegiale feedback og dokumentation af evalueringen. Kollegial feedback skal forstås som en fælles refleksion og ligeværdig dialog, som foregår i mindre kollegafællesskaber. Evalueringsguiden er udviklet som led i et forsknings- og udviklingsprojekt.

Hent evalueringsguiden på ucviden.dk

 

Evalueringskulturens betydning for pædagogers selvrefleksioner, læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv

Forskningsrapporten formidler et forsknings- og udviklingsprojekt, der har haft til formål at udvikle viden om, hvordan opbygning af en meningsfuld evalueringskultur kan understøtte pædagogers (selv)refleksioner, læringsmiljøets kvalitet og det gode børneliv.

Hent forskningsrapporten på ucviden.dk (PDF)

 

Baggrund

Materialet er udgivet af UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole, 2022 Projektet er organiseret under UCL’s koncept “Faglige udviklingsinstitutioner” og er gennemført som et samskabelsesprojekt mellem UCL og børneinstitution Rising, Odense kommune.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.