Redskab

Evalueringsredskaber i dagtilbud

Dette materiale sætter fokus på evalueringer, som understøttes af evalueringsredskaber, og tegner et billede af aktuel evalueringspraksis inden for dagtilbud.

to børn hopper og griner
© Danmarks Evalueringsinstitut

Et evalueringsredskab er et redskab, der understøtter forberedelsen og/eller udførelsen af evalueringen. I materialet skelnes der mellem to typer redskaber:

  1. Refleksions- og analyseredskaber, hvor spørgsmål eller overskrifter besvares med beskrivende tekst
  2. Måleredskaber, hvor spørgsmål besvares vha. en skala.

Redskaberne har fokus på forskellige dele af det pædagogiske læringsmiljø og/eller børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Materialets indhold

I materialet kan I læse om:

  • dagtilbuds og forvaltningers arbejde med evaluering gennem brug af evalueringsredskaber (evalueringer på børneniveau, af pædagogisk læringsmiljø, af projekter i regi af de pædagogiske læreplaner og af særlige indsatser for børn og læringsmiljø)
  • aktuelle erfaringer med evaluering
  • gængse evalueringsredskaber.

Evalueringsredskaber i dagtilbud er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.