Redskab

Måleredskaber i dagtilbud

Hensigten med håndbogen "Måleredskaber i dagtilbud" er at understøtte overvejelserne hos og guide kommuner og ledelse, når måleredskaber skal vurderes og udvælges.

© Danmarks Evalueringsinstitut

Håndbogens definition af et måleredskab:

 • Et måleredskab er et sæt af spørgsmål, som tilsammen giver et billede af det, man ønsker at måle.
 • Et måleredskab iagttager det målte inden for et veldefineret perspektiv og på grundlag af standardiserede procedurer.

 

Hvorfor måleredskaber?

Kommunerne anvender i dag en række målered­skaber til at vurdere det enkelte barns kompeten­cer og udvikling. Formålet er at understøtte, at alle børn mødes af et pædagogisk læringsmiljø, der bedst muligt understøtter det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Meningsfuld måling skal skabe værdi for det enkelte barn, for den pæda­gogiske praksis i det lokale dagtilbud og for kommunen som helhed. Det forudsætter, at det pædagogiske personale oplever, at målingen er værdifuld i forbindelse med udviklingen af den pædago­giske praksis til gavn for det enkelte barn.

Det er vigtigt, at målingen er systematisk, meningsfuld og en integreret del af pædagogisk praksis, så den kan understøtte bedre pædagogiske læringsmiljøer.

 

Ti vigtige spørgsmål til et måleredskab

Når I skal vurdere og vælge et måleredskab, bør I stille disse spørgsmål til redskabet:

 1. Hvad måler redskabet?
 2. Hvor er redskabet udviklet?
 3. Hvilken type redskab er der tale om?
 4. Hvilken målgruppe passer redskabet til?
 5. Redskabets gennemsigtighed: Er redskabet baseret på solid viden?
 6. Redskabets pålidelighed: Måler redskabet præcist?
 7. Redskabets gyldighed: Måler redskabet det, som det angiver at måle?
 8. Er der klare retningslinjer for redskabets brug?
 9. Hvilket resultatniveau rækker redskabet til?
 10. Hvordan er redskabets praktiske anvendelighed?

Læs mere i håndbogen, hvor hvert spørgsmål udfoldes og suppleres med tjeklister.

 

Vurdering af konkrete måleredskaber

I håndbogen gennemgås og vurderes en lang række måleredskaber med udgangspunkt i tjeklisternes spørgsmål og inden for følgende områder:

 • læringsmiljøkvalitet
 • generel udvikling
 • sansemotorisk udvikling
 • socioemotionel udvikling
 • begyndende matematisk opmærksomhed
 • sproglig udvikling.

Håndbogen kan kvalificere jeres udvælgelse og anvendelse af de konkrete måleredskaber.

Hent håndbogen Måleredskaber i dagtilbud på eva.dk 

 

Bag om materialet

Måleredskaber i dagtilbud (2.  udgave) er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.