Redskab

Tegn på læring II

Dette redskab kan hjælpe jer med at foretage systematiske evalueringer af den pædagogiske praksis i jeres dagtilbud. Materialet henvender sig til både ledelse og pædagogisk personale.

Tegning af børn der leger
© Danmarks Evalueringsinstitut

Tegn på læring II består af tre skemaer, der gennem nogle centrale arbejdsspørgsmål kan hjælpe jer med at:

  • prioritere evalueringsfokus på baggrund af viden om børnene, faglig viden og læreplansmål
  • evaluere det pædagogiske læringsmiljø løbende og systematisk, så I sikrer en god sammenhæng mellem læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • skabe overblik over den løbende evaluering, jeres læring og udvikling af det pædagogiske læringsmiljø i relation til målene i jeres læreplan.

Bagest i materialet kan I finde to eksempler på hhv. en daginstitutions og en dagplejes arbejde med og udfyldelse af skemaerne i materialet.

Materialet kan hentes på eva.dk. 

Tegn på læring II er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, 2018. Materialet er en opdateret version af Tegn på læring, som udkom i 2008.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.