Ledelsen af et dagtilbud sætter rammerne for, hvordan det pædagogiske personale og børnegrupperne kan agere og udfolde sig. Fokuseret faglig ledelse er en forudsætning for at udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud.