Forskning og viden

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

I dette materiale kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.

Forside til Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold
Forside til Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold
© Børne- og Undervisningsministeriet

I Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold finder I lovbestemmelser og lovens forarbejder. Det er alle de bemærkninger, der er knyttet til dagtilbudsloven. De uddyber begreber og beskriver, hvordan I skal forstå dagtilbudslovens bestemmelser om den pædagogiske læreplan. 

I finder også bekendtgørelsen om de pædagogiske mål og indholdet i de seks læreplanstemaer.

 

Det nye i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen

De nye regler hviler på den danske dagtilbudstradition. Det centrale er blandt andet:

  • et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, eksempelvis leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
  • etableringen af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, for eksempel i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
  • beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • at den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til børnehaveklassen og samarbejdet med det omkringliggende samfund
  • etableringen af en evalueringskultur i dagtilbud.

Læs mere om rammer og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan i selve publikationen. Her kan I også læse om lederens ansvar.

Bag om materialet

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, 2018. Den indgår som en del af en række inspirationsmaterialer, der understøtter dagtilbuddenes arbejde med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, så læs mere om bestilling af trykte materialer.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.