Forskning og viden

Det gode børneliv i dagtilbud

Det vigtigste for børn i dagtilbud er gode venner. Det siger børnene selv i en undersøgelse, Børnerådet har foretaget.

Tre glade piger
© Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Alle børn har ret til at blive lyttet til og taget alvorligt. Derfor skal børnene selv høres om, hvad der kendetegner det gode børneliv i dagtilbud.

I undersøgelsen fremhæver børnene tre ting, som har betydning:

  • Venskaber. Relationer til og venskaber med andre børn er centralt for børnenes trivsel. Når børn skal af sted om morgenen, er det vennerne, de glæder sig til at se, og det er vennerne, de vil lege videre med, når forældrene henter dem om eftermiddagen.
  • Relationer til de voksne. Børnene har behov for tryghed gennem tilgængelige og nærværende voksne, som fx kan trøste eller hjælpe med at løse en konflikt.
  • Fysiske rammer. Det er vigtigt, at det pædagogiske læringsmiljø er indrettet, så det tilgodeser forskellige lege og aktiviteter.

Bag om materialet

Undersøgelsen Det gode børneliv i dagtilbud er foretaget af Børnerådet for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, 2015.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.