Forskning og viden

Forældresamarbejde

Samarbejdet med forældrene står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I finde viden om og inspiration til forældresamarbejdet i jeres dagtilbud.

Forside til Kort om forældresamarbejde
© Børne- og Undervisningsministeriet

Samarbejdet med forældrene om deres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er en vigtig del af det fælles pædagogiske grundlag. Det gode samarbejde skaber sammenhæng i barnets liv på tværs af hjem og dagtilbud. Det øger både det pædagogiske personales og forældrenes indsigt i barnets liv og skærper opmærksomheden omkring barnets perspektiver.

I kan bruge dette materiale til at styrke forældresamarbejdet i jeres dagtilbud. Fx kan I læse om, hvordan I kan opbygge tillidsfulde relationer, og hvordan I skaber lige muligheder for alle forældre for at deltage i samarbejdet.

 

Materialets indhold

  • Forskningskortlægning
  • Kort om forældresamarbejde – tre veje til, hvordan I kan samarbejde med forældrene om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse:
  1. Opbyg en tillidsfuld relation.
  2. Sæt rammer og formål for samarbejdet.
  3. Tilpas samarbejdet med forældrene.
  • Dialogkort – tre trin med inspirationsspørgsmål til det gode forældresamarbejde:
  1. spørgsmål, I kan stille hinanden om, hvordan I kan opbygge en tillidsfuld relation til forældrene
  2. spørgsmål, I kan arbejde med for at skabe tydelige rammer for samarbejdet
  3. spørgsmål, I kan reflektere over for at styrke fokus på et differentieret forældresamarbejde.

 

Film

© Danmarks Evalueringsinstitut

Filmens varighed: 4,25 min.

Bag om materialet

Forældresamarbejde er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2019, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af materialet, kan I bestille det gratis hos Rosendahls Boghandel. I betaler selv for pakning og fragt.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.